411 Chestnut St, Newark City, NJ, 07105-2432
411 Chestnut St, Newark City, NJ, 07105-2432
411 Chestnut St, Newark City, NJ, 07105-2432
411 Chestnut St, Newark City, NJ, 07105-2432
411 Chestnut St, Newark City, NJ, 07105-2432
411 Chestnut St, Newark City, NJ, 07105-2432
411 Chestnut St, Newark City, NJ, 07105-2432
411 Chestnut St, Newark City, NJ, 07105-2432
411 Chestnut St, Newark City, NJ, 07105-2432
411 Chestnut St, Newark City, NJ, 07105-2432
411 Chestnut St, Newark City, NJ, 07105-2432
411 Chestnut St, Newark City, NJ, 07105-2432
411 Chestnut St, Newark City, NJ, 07105-2432
411 Chestnut St, Newark City, NJ, 07105-2432
411 Chestnut St, Newark City, NJ, 07105-2432

$295,000

411 Chestnut St, Newark City, NJ, 07105-2432

15
Courtesy of: ALIGN RIGHT REALTY HOMEKEY